Μενού Κλείσιμο

Αποτελέσματα Προηγούμενων Πράξεων

ΈΡΓΟ: Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (MIS) 5032696

Τμήμα Εθνομουσικολογίας

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

 • Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2020-2021
 • Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2021-2022
  • Πρόσκληση 16/09/2021
   • Προσωρινά Αποτελέσματα (13/10/2021) – Δικαίωμα ενστάσεων εντός 5 ημερών.
   • Τελικά Αποτελέσματα (18/10/2021) – Οι παραπάνω Πίνακες καθίστανται Τελικοί καθώς δεν υπήρχαν ενστάσεις
  • Πρόσκληση 20/09/2021
   • Προσωρινά Αποτελέσματα (12/11/2021) – Δικαίωμα ενστάσεων εντός 5 ημερών.
   • Τελικά Αποτελέσματα (17/11/2023) – Οι παραπάνω Πίνακες καθίστανται Τελικοί καθώς δεν υπήρχαν ενστάσεις
 • Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2021-2022
  • Πρόσκληση 24/01/2022
   • Προσωρινά Αποτελέσματα (10/03/2022) – Δικαίωμα ενστάσεων εντός 5 ημερών.
   • Τελικά Αποτελέσματα (15/03/2022) – Οι παραπάνω Πίνακες καθίστανται Τελικοί καθώς δεν υπήρχαν ενστάσεις
  • Πρόσκληση 23/05/2022
   • Προσωρινά Αποτελέσματα (10/06/2022) – Δικαίωμα ενστάσεων εντός 5 ημερών.
   • Τελικά Αποτελέσματα (15/06/2022) – Οι παραπάνω Πίνακες καθίστανται Τελικοί καθώς δεν υπήρχαν ενστάσεις

Τμήμα Περιβάλλοντος

 • Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2020-2021
 • Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2021-2022
 • Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2021-2022

Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης

 • Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2020-2021
 • Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2021-2022
  • Τελικά Αποτελέσματα (17/11/2021) – Οι παραπάνω Πίνακες καθίστανται Τελικοί καθώς δεν υπήρχαν ενστάσεις
 • Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2021-2022

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας