Μενού Κλείσιμο

Καλώς ήλθατε στον Ιστότοπο της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ του Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων του Ιονίου Πανεπιστημίου

Ανακοίνωση – Νέα Περίοδος Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.

Δείτε την ανακοίνωση.

Συμμετοχή Ιονίου Πανεπιστημίου στην 21η Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης

Δείτε εδώ.

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».