Μενού Κλείσιμο

Q&A

Συχνές Ερωτήσεις

Ερώτηση: Ο φοιτητής μπορεί να έχει λογαριασμό σε οποιαδήποτε Τράπεζα;

Απάντηση: Ναι, καθώς η πληρωμή γίνεται από την ενιαία αρχή πληρωμών.


Ερώτηση: Μπορώ να εργάζομαι παράλληλα με την Πρακτική ΕΣΠΑ;

Απάντηση: Δεν επιτρέπεται ταυτόχρονα η εργασία σε άλλο φορέα.


Ερώτηση: Πόσες μέρες άδειας δικαιούμαι;

Απάντηση: Η μέγιστη επιτρεπτή άδεια, για σοβαρούς μόνο λόγους απουσίας, είναι πέντε (5) ημέρες για το σύνολο της Πρακτικής Άσκησης. Οι απουσίες πρέπει να καταγράφονται στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης και να τεκμηριώνεται ο λόγος απουσίας.