Μενού Κλείσιμο

Αποτελέσματα

Προσκλήσεις

Εαρινό 2022-2023

Εαρινό 2022-2023 (Συμπληρωματική)

Χειμερινό 2023-2024 (16/11/2023)

Χειμερινό 2023-2024 (Συμπληρωματική) (30/11/2023)

Κριτήρια Επιλογής

Σύμφωνα με την απόφαση της 29η Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στις 31/08/2018:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν τα κάτωθι κριτήρια: 1. Θα προηγηθεί ο φοιτητής με μεγαλύτερο Μέσο Όρο στα Μαθήματα Ειδικότητας. 2. Θα προηγηθεί ο φοιτητής που δεν χρωστάει κανένα Μάθημα Ειδικότητας.

Τμήμα Εθνομουσικολογίας

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης

  • Προσωρινά Αποτελέσματα Εαρ_Εξαμ. 22-23 (21/03/2023) – Δικαίωμα ενστάσεων εντός 5 ημερών (έως Δευτέρα 27/03/23 και ώρα 11:00 π.μ στο email της Γραμματείας του Τμήματος).
  • Τελικά Αποτελέσματα Εαρ_Εξαμ. 22-23 ( Οι παραπάνω Πίνακες καθίστανται Τελικοί καθώς δεν υπήρχαν ενστάσεις.)

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας