Μενού Κλείσιμο

Αποτελέσματα

Προσκλήσεις

Εαρινό 2022-2023

Εαρινό 2022-2023 (Συμπληρωματική)

Χειμερινό 2023-2024 (16/11/2023)

Χειμερινό 2023-2024 (Συμπληρωματική) (30/11/2023)

Εαρινό 2023-2024 (31/01/2024)

Εαρινό 2023-2024 (Συμπληρωματική) (01/03/2024)

Τμήμα Εθνομουσικολογίας

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας

Κριτήρια Επιλογής

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν τα κάτωθι κριτήρια: 1. Θα προηγηθεί ο φοιτητής με μεγαλύτερο Μέσο Όρο στα Μαθήματα Ειδικότητας. 2. Θα προηγηθεί ο φοιτητής που δεν χρωστάει κανένα Μάθημα Ειδικότητας.