Μενού Κλείσιμο

Αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022

Τμήμα Εθνομουσικολογίας

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης

  • Δεν υπήρχαν υποψήφιοι

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας