Μενού Κλείσιμο

ΑΤΛΑΣ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ.

Τι είναι

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα.

Χρήσιμες Λειτουργίες

Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ (Φορείς Υποδοχής)

Σύνδεση Φοιτητών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ