Μενού Κλείσιμο

Ασφάλιση

O/η φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της πρακτικής του/ης άσκησης υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και μόνο κατά κινδύνου ατυχήματος. Η ασφαλιστική εισφορά στο ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. Η ασφάλιση πραγματοποιείται για 25 ημέρες τον μήνα, είναι υποχρεωτική, αποτελεί ευθύνη και καλύπτεται από τον φορέα Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή.

Όσοι φοιτητές δεν έχουν δικό τους Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (γιατί πχ ήταν ασφαλισμένοι μέσω των γονέων τους) θα πρέπει να επισκεφτούν το τοπικό τους κατάστημα ΙΚΑ για να κάνουν έναρξη ασφάλισης.

Στις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω ΕΣΠΑ η ασφάλιση γίνεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (και
όλα τα διαδικαστικά του ΙΚΑ, ΑΠΔ κλπ)