Μενού Κλείσιμο

Ασφάλιση

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής πρέπει να ασφαλίζεται στο ΙΚΑ (1% επί
του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης). Όσοι φοιτητές δεν έχουν δικό
τους Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (γιατί πχ ήταν ασφαλισμένοι μέσω των γονέων τους) θα πρέπει
να επισκεφτούν το τοπικό τους κατάστημα ΙΚΑ για να κάνουν έναρξη ασφάλισης.

Στις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω ΕΣΠΑ η ασφάλιση γίνεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (και
όλα τα διαδικαστικά του ΙΚΑ, ΑΠΔ κλπ)