Μενού Κλείσιμο

Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ

Μεταβαίνουμε στη διεύθυνση: https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes

Πατάμε στο “Είσοδος στην υπηρεσία Βεβαίωση Απογραφής

Πατάμε Συνέχεια στο TAXISNET

Εισάγουμε τους κωδικούς του TAXISNET

Επιλέγουμε συνέχεια και πατάμε Αποστολή

Πληκτρολογούμε τo ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ και πατάμε Είσοδος

Πατάμε στο Εδώ για να εμφανιστεί η βεβαίωση

Εμφανίζεται η βεβαίωση στην οποία εμφανίζεται:

Ο ΑΜΚΑ μας

Ο Αριθμός Συστήματος ΕΦΚΑ (Πρώην ΑΜΙΚΑ)

Ο ΑΦΜ μας

Ο Αριθμός της Αστυνομικής μας Ταυτότητας