Μενού Κλείσιμο

Επιλογή Φορέα Πρακτικής Άσκησης

Μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε τον φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσετε
την πρακτική σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Από τη βάση δεδομένων του συστήματος υποστήριξης Πρακτικών Ασκήσεων ΑΤΛΑΣ:
    https://submit-atlas.grnet.gr/ (η είσοδος γίνεται με τον ιδρυματικό λογαριασμό (username/password) που έχετε παραλάβει από την γραμματεία και χρησιμοποιείτε στις ιδρυματικές υπηρεσίες).
  2. Μπορείτε να επιλέξετε κάποιον άλλο φορέα με τον οποίο έχετε έρθει σε επαφή ή ήδη
    εργάζεστε και δέχεται να σας απασχολήσει στο πλαίσιο της πρακτικής σας άσκησης.
  3. Από την ενημερωμένη λίστα των φορέων (ιδιωτικών και Δημόσιων) που έχουν
    απευθυνθεί στο Τμήμα ανακοινώνοντας διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Βασική προϋπόθεση είναι ο φορέας να σας απασχολήσει σε θέση συναφή με το αντικείμενο σπουδών σας.