Μενού Κλείσιμο

Οφέλη φοιτητών/τριων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Μέσω του προγράμματος « Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε φορέα σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους. Η συμμετοχή αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το εργασιακό περιβάλλον και να αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες και ικανότητες, αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο που έχουν λάβει, κατά τη διάρκεια των μέχρι τώρα σπουδών τους. Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»  έχουν τα ακόλουθα οφέλη:

  • Διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
  • Εξοικείωση με το επαγγελματικό περιβάλλον.
  • Εμπέδωση και ενίσχυση των θεωρητικών και τεχνολογικών γνώσεων, μέσω της εφαρμογής τους στην πράξη.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και εργασιακών εμπειριών.
  • Ευκαιρίες γνωριμίας με διάφορα επαγγελματικά αντικείμενα.
  • Ευκαιρίες για επαγγελματική σταδιοδρομία.
  • Δυνατότητες προσωπικής εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης.