Μενού Κλείσιμο

Φοιτητές – ΑΤΛΑΣ

Δεν απαιτείται εγγραφή για τους φοιτητές. Συνδέεστε  στο σύστημα (http://atlas.grnet.gr/) με τον ιδρυματικό λογαριασμό (username/password) που έχετε  παραλάβει από την γραμματεία και χρησιμοποιείτε στις ιδρυματικές υπηρεσίες.

Αφού εισέλθετε έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε θέσεις Πρακτικής Άσκησης με βάση διάφορα κριτήρια, όπως το φυσικό αντικείμενο, τη γεωγραφική περιοχή εκπόνησης, την ημερομηνία καταχώρισης.