Μενού Κλείσιμο

Αμοιβή Φοιτητών

Οι παρακάτω αμοιβές αφορούν μόνο Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Οι φορείς χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Ιδιωτικό Τομέα: Για όσους φοιτητές θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε ιδιωτικό τομέα μέσω ΕΣΠΑ, η αμοιβή τους είναι 696,80€ (34,84*25=871,00€, 871,00*80%=696,80€) όπου 34,84€ είναι το κατώτατο ημερομίσθιο).

Πληροφορίες για το κατώτατο ημερομίσθιο.

Πληροφορίες για την αλλαγή στα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων.

ΦΕΚ Β’ 2003/28-03-2023

Το ποσό των 416,80 € μηνιαίως από το Φορέα Υποδοχής (Ο φορέας υποχρεούται να καταβάλει στον φοιτητή το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 696,80-280,00=416,80€ μέσω τραπεζικού λογαριασμού, το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με τα απαραίτητα παραστατικά.)

Το ποσό των 268,78 € μηνιαίως από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (280,00 € μηνιαίως, όπου 268,78 € θα αποδίδονται στον φοιτητή και 11,22€  (1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ  θα αποδίδονται στο ΙΚΑ, μέσω ΑΠΔ, για την ασφάλισή του.

Δημόσιο & Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα:

α1) Όταν ο Φορέας Υποδοχής έχει εγκεκριμένες θέσεις Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών (Θεσμοθετημένη θέση πρακτικής άσκησης)

Το ποσό των 176,08 € μηνιαίως από το Φορέα Υποδοχής

Το ποσό των 268,78 € μηνιαίως από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (280,00 € μηνιαίως, όπου 268,78 € θα αποδίδονται στον φοιτητή και 11,22€  (1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ  θα αποδίδονται στο ΙΚΑ, μέσω ΑΠΔ, για την ασφάλισή του.)

α2) Όταν ο Φορέας Υποδοχής ΔΕΝ έχει εγκεκριμένες θέσεις Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Το ποσό των 0,00 € μηνιαίως από το Φορέα Υποδοχής

Το ποσό των 268,78 € μηνιαίως από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (280,00 € μηνιαίως, όπου 268,78 € θα αποδίδονται στον φοιτητή και 11,22€  (1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ  θα αποδίδονται στο ΙΚΑ, μέσω ΑΠΔ, για την ασφάλισή του.

Παρατηρήσεις

  1. Στις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω ΕΣΠΑ η ασφάλιση του φοιτητή και τα διαδικαστικά του
    ΙΚΑ γίνονται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
  2. Η μηνιαία πληρωμή του ασκούμενου ξεκινάει δύο μήνες μετά την έναρξη της πρακτικής άσκησης.
  3. Ο φορέας δεν δικαιούται επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για την απασχόληση φοιτητή που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα  ΕΣΠΑ.
  4. Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου Τομέα η μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 176,08 € και καταβάλλεται από το φορέα απασχόλησης.
  5. Με βάση τους πίνακες, στη 12η κλάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο είναι 44,89 €, συνεπώς 25*44,89 = 1125,25 €, άρα το 1% αντιστοιχεί στο 11,22 €