Μενού Κλείσιμο

Φορείς – ΑΤΛΑΣ

Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ

  • Αν είστε φορέας που παρέχει θέσεις Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να εγγραφείτε και να πιστοποιηθείτε προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ), μέσω μιας απλής διαδικασίας.

Για την εγγραφή σας θα πρέπει να μεταβείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής (https://submit-atlas.grnet.gr/) και να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα με τα στοιχεία σας.

Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας θα σας αποσταλλεί email με οδηγίες ενεργοποίησης, ενώ κατά την πρώτη σας είσοδο, θα σας δοθούν οδηγίες για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να πιστοποιηθείτε.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης θα βρείτε εδώ:

  • Αφού πιστοποιηθείτε ως Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης, μπορείτε, συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας, να εισάγετε ή να επικαιροποιείτε τις προσφερόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης, συμπληρώνοντας στοιχεία όπως:

– Περιγραφή θέσης, αντικείμενο

– Απαιτούμενα τυπικά προσόντα υποψηφίου

– Γεωγραφική περιοχή εκπόνησης ΠΑ

– Χρονική διάρκεια και επιθυμητή περίοδο εκπόνησης ΠΑ

– Περιορισμένου ή πλήρους ωραρίου κλπ.

Αναλυτικές οδηγίες για την εισαγωγή θέσεων και τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε εδώ: