Μενού Κλείσιμο

Φορείς – ΑΤΛΑΣ

Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ

  • Αν είστε φορέας που παρέχει θέσεις Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να εγγραφείτε και να πιστοποιηθείτε προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ), μέσω μιας απλής διαδικασίας.

Για την εγγραφή σας θα πρέπει να μεταβείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής (https://submit-atlas.grnet.gr/) και να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα με τα στοιχεία σας.

Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας θα σας αποσταλλεί email με οδηγίες ενεργοποίησης, ενώ κατά την πρώτη σας είσοδο, θα σας δοθούν οδηγίες για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να πιστοποιηθείτε.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης θα βρείτε εδώ:

  • Αφού πιστοποιηθείτε ως Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης, μπορείτε, συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας, να εισάγετε ή να επικαιροποιείτε τις προσφερόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης, συμπληρώνοντας στοιχεία όπως:

– Περιγραφή θέσης, αντικείμενο

– Απαιτούμενα τυπικά προσόντα υποψηφίου

– Γεωγραφική περιοχή εκπόνησης ΠΑ

– Χρονική διάρκεια και επιθυμητή περίοδο εκπόνησης ΠΑ

– Περιορισμένου ή πλήρους ωραρίου κλπ.

Αναλυτικές οδηγίες για την εισαγωγή θέσεων και τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε εδώ:

Πιστοποίηση Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης μέσω ΑΑΔΕ

Σας ενημερώνουμε για μια νέα λειτουργικότητα που αφορά τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης. Συγκεκριμένα έχει προστεθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Υπηρεσίας ΑΤΛΑΣ, η δυνατότητα πιστοποίησης του λογαριασμού του Φορέα Υποδοχής μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Με τη λειτουργικότητα αυτή ο χρήστης μπορεί να προβεί σε πιστοποίηση του λογαριασμού του εισάγοντας τα διαπιστευτήρια TaxisNet του Φορέα και επιβεβαιώνοντας ότι τα στοιχεία που επιστρέφονται από την υπηρεσία της ΑΑΔΕ είναι ορθά.

Οδηγίες για την εν λόγω ενέργεια μπορείτε να βρείτε στον οδηγό χρήσης εδώ

Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο πιστοποίησης ενός Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης και όχι το μοναδικό, καθώς σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος ο χρήστης μπορεί να προβεί σε αποστολή της Βεβαίωσης Συμμετοχής στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών της Υπηρεσίας ΑΤΛΑΣ, όπως αποκλειστικά γινόταν μέχρι πρότινος.