Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

  • Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων: Δεκατέσσερις (14).
  • Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας: Δεκατέσσερις (14).
  • Τμήμα Εθνομουσικολογίας: Είκοσι επτά (27).
  • Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης: Τριάντα δύο (32).
  • Τμήμα Περιβάλλοντος: Τριάντα (30).

Δείτε εδώ την Πρόσκληση.