Μενού Κλείσιμο

Συντάκτης: praktikiteiion

Τελικά αποτελέσματα Πρόσκλησης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. ΠΑ20-01/03/2024 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, για τη διενέργεια 6μηνης Πρακτικής Άσκησης για τα Τμήματα Περιβάλλοντος και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Δείτε στη σελίδα των Αποτελεσμάτων στον Ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

Τελικά αποτελέσματα Πρόσκλησης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. ΠΑ20-01/03/2024 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, για τη διενέργεια 6μηνης Πρακτικής Άσκησης για τα Τμήματα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας

Δείτε στη σελίδα των Αποτελεσμάτων στον Ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

Προσωρινά αποτελέσματα Πρόσκλησης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων – Συμπληρωματική Πρόσκληση (ΠΑ20-01/03/2024)

Δείτε στη σελίδα των Αποτελεσμάτων στον Ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

Προσωρινά αποτελέσματα Πρόσκλησης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 για το Τμήμα Περιβάλλοντος – Συμπληρωματική Πρόσκληση (ΠΑ20-01/03/2024)

Δείτε στη σελίδα των Αποτελεσμάτων στον Ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

Προσωρινά αποτελέσματα Πρόσκλησης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 για το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης – Συμπληρωματική Πρόσκληση(ΠΑ20-01/03/2024)

Δείτε στη σελίδα των Αποτελεσμάτων στον Ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

‘Ωρες Επικοινωνίας με Γραφείο Πρακτικής (Αφορά Φοιτητές των Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

Από Δευτέρα 01/04/2024 οι Φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12:30 – 13:30 στο τηλέφωνο 6976585377,…

Προσωρινά αποτελέσματα Πρόσκλησης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 για το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας – Συμπληρωματική Πρόσκληση(ΠΑ20-01/03/2024)

Δείτε στη σελίδα των Αποτελεσμάτων στον Ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

Τελικά αποτελέσματα Πρόσκλησης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. ΠΑ11-31/01/2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, για τη διενέργεια 6μηνης Πρακτικής Άσκησης

Δείτε στη σελίδα των Αποτελεσμάτων στον Ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

Παράταση της διαδικασίας Υποβολής Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το Εαρ. Εξ. 2023-2024 της με Αρ. Πρωτ. ΠΑ20-1/03/2024 (Αφορά Φοιτητές του Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου ανακοινώνει την παράταση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, της με Αρ. Πρωτ. ΠΑ20-01/03/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διενέργεια Πρακτικής…

Προσωρινά αποτελέσματα Πρόσκλησης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 για το Τμήμα Περιβάλλοντος – Πρόσκληση (31/01/2024)

Δείτε στη σελίδα των Αποτελεσμάτων στον Ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)