Μενού Κλείσιμο

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το Χειμερινό Εξάμηνο του 2021-2022. Αιτήσεις μέχρι 01/10/2021.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
● Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων: Δώδεκα (12).
● Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας: Δώδεκα (12).
● Τμήμα Εθνομουσικολογίας: Είκοσι (20).
● Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης: Είκοσι εννιά (29).
● Τμήμα Περιβάλλοντος: Είκοσι εννιά (29).

Δείτε την Πρόσκληση