Μενού Κλείσιμο

Νέες Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το Χειμερινό Εξάμηνο του 2021-2022. Αιτήσεις μέχρι 29/10/2021.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

● Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων: Δέκα (10).
● Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας: Επτά(7).
● Τμήμα Εθνομουσικολογίας: Έντεκα (11).
● Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης: Είκοσι έξι (26).
● Τμήμα Περιβάλλοντος: Είκοσι τέσσερις(24).

Δείτε την Πρόσκληση.