Μενού Κλείσιμο

Προσωρινά αποτελέσματα Πρόσκλησης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022 – Τμήματα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας και Περιβάλλοντος

Τμήμα Περιβάλλοντος

Προσωρινά Αποτελέσματα (08/03/2022) – Δικαίωμα ενστάσεων εντός 5 ημερών.

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας

Προσωρινά Αποτελέσματα (08/03/2022) – Δικαίωμα ενστάσεων εντός 5 ημερών.