Μενού Κλείσιμο

Προσωρινά αποτελέσματα Πρόσκλησης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022 για τα Τμήματα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Προσωρινά Αποτελέσματα (10/03/2022) – Δικαίωμα ενστάσεων εντός 5 ημερών.

Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης

Προσωρινά Αποτελέσματα (10/03/2022) – Δικαίωμα ενστάσεων εντός 5 ημερών.