Μενού Κλείσιμο

Πιστοποίηση Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης μέσω ΑΑΔE

Σας ενημερώνουμε για μια νέα λειτουργικότητα που αφορά τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης. Συγκεκριμένα έχει προστεθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Υπηρεσίας ΑΤΛΑΣ, η δυνατότητα πιστοποίησης του λογαριασμού του Φορέα Υποδοχής μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Με τη λειτουργικότητα αυτή ο χρήστης μπορεί να προβεί σε πιστοποίηση του λογαριασμού του εισάγοντας τα διαπιστευτήρια TaxisNet του Φορέα και επιβεβαιώνοντας ότι τα στοιχεία που επιστρέφονται από την υπηρεσία της ΑΑΔΕ είναι ορθά.

Οδηγίες για την εν λόγω ενέργεια μπορείτε να βρείτε στον οδηγό χρήσης εδώ: http://atlas.grnet.gr/Files/PORTAL_Manual_FYPA_Reg.pdf

Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο πιστοποίησης ενός Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης και όχι το μοναδικό, καθώς σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος ο χρήστης μπορεί να προβεί σε αποστολή της Βεβαίωσης Συμμετοχής στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών της Υπηρεσίας ΑΤΛΑΣ, όπως αποκλειστικά γινόταν μέχρι πρότινος.