Μενού Κλείσιμο

Συμπληρωματική Πρόσκληση για Κάλυψη Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023 μέσω ΕΣΠΑ (Αφορά μόνο τους φοιτητές των Πρώην ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων) – Προθεσμίες υποβολής: 16/03/23-24/03/23

Αφορά Φοιτητές των Τμημάτων Τεχνολογίας & Επιστήμης Τροφίμων και Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας

Δείτε την Πρόσκληση