Μενού Κλείσιμο

Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

 • Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η μόνη τράπεζα που ανήκει στα κράτη μέλη της ΕΕ και εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους. Συνεργάζεται στενά με τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα για την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ.
 • Η ΕΤΕπ είναι ο μεγαλύτερος πολυμερής δανειολήπτης και δανειστής στον κόσμο. Παρέχει χρηματοδότηση και εμπειρογνωσία για βιώσιμα επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ. Πάνω από το 90% των δραστηριοτήτων της τράπεζας βρίσκεται στην Ευρώπη. Είναι όμως και σημαντικός επενδυτής σε όλο τον κόσμο.
 • Πρακτική άσκηση
 • Τοποθεσία: Λουξεμβούργο
 • Διάρκεια: 5 μήνες
 • Ημερομηνία έναρξης άσκησης: 15 Σεπτεμβρίου 2023
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9 Αυγούστου 2023
 • Η ΕΤΕπ προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσεων πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και πτυχιούχους που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα το έργο της ή να αποκτήσουν εμπειρία στον τομέα των σπουδών τους. Την τρέχουσα περίοδο γίνονται δεκτές αιτήσεις για την παρακάτω θέση πρακτικής άσκησης:
 • Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ
 • Δείτε τις ανοικτές θέσεις πρακτικής εδώ!
 • Αμειβόμενη θέση: Ναι
 • Περισσότερες πληροφορίες
 • Δείτε τις τρέχουσες θέσεις πρακτικής άσκησης εδώ (επιλέγοντας τον όρο «Traineeship & GRAD programmes» στην κατηγορία JOB CATEGORY στα αριστερά της σελίδας).