Μενού Κλείσιμο

Συμπληρωματική Πρόσκληση για Κάλυψη Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 μέσω ΕΣΠΑ (Αφορά μόνο τους φοιτητές των Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) – Προθεσμίες υποβολής: 04/12/23-15/12/23 – Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στον Ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής

Δείτε την Πρόσκληση