Μενού Κλείσιμο

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ – ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 1.1.2024 (εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ 52/2023), υπάρχει αλλαγή στα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων.

Αυτό σημαίνει ότι, όπως και το 2023, θα υπάρχει αλλαγή (αύξηση) στα ασφάλιστρα για τους φοιτητές.

Με βάση τους πίνακες, στη 12η κλάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο είναι 44,89 €, συνεπώς 25*44,89 = 1125,25 €.

Άρα το 1% αντιστοιχεί στο 11,22 €. Η καθαρή αμοιβή του φοιτητή αναπροσαρμόζεται σε (280,00€-11,22€ = 268,78€)

Δείτε το συνημμένο έγγραφο.