Μενού Κλείσιμο

Θέσεις Πρακτικής

Πρακτική Άσκηση σε Τουριστικό Γραφείο (Ferryscanner)

Δείτε την αγγελία

POLLUTION CHEMISTS O.E

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΜΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ  ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ , ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΗ.

Δείτε την αγγελία

Όμιλος εταιρειών ΜΗΦΟ

Δείτε τις προσφερόμενες θέσεις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Ειρηνοδικείο Κέρκυρας)

2 θέσεις για τα Τμήματα ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περιγραφή: Καταχώρηση δεδομένων σε ηλεκτρονική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.
Επιμέλεια, επεξεργασία και επικαιροποίηση ιστότοπου του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας.
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ευρωπαϊκής/διεθνούς χρηματοδότησης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Ειρηνοδικείο Κέρκυρας)