Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Uncategorized

Τελικά αποτελέσματα Πρόσκλησης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 για το Τμήμα Περιβάλλοντος

Δείτε στη σελίδα των Αποτελεσμάτων στον Ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

Προσωρινά αποτελέσματα Πρόσκλησης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 για το Τμήμα Εθνομουσικολογίας

Δείτε στη σελίδα των Αποτελεσμάτων στον Ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

Τελικά αποτελέσματα Πρόσκλησης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 για το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας

Δείτε στη σελίδα των Αποτελεσμάτων στον Ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

Συμπληρωματική Πρόσκληση για Κάλυψη Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 μέσω ΕΣΠΑ (Αφορά μόνο τους φοιτητές των Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) – Προθεσμίες υποβολής: 04/12/23-15/12/23 – Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στον Ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής

Δείτε την Πρόσκληση

Προσωρινά αποτελέσματα Πρόσκλησης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 για το Τμήμα Περιβάλλοντος

Δείτε στη σελίδα των Αποτελεσμάτων στον Ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

Προσωρινά αποτελέσματα Πρόσκλησης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 για το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας

Δείτε στη σελίδα των Αποτελεσμάτων στον Ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

Πρακτική Άσκηση στον Όμιλο εταιριών ΟΤΕ

Θέσεις για πρακτική άσκηση στην Αθήνα ή και στην υπόλοιπη Ελλάδα για τους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου. Αναζητήστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους. Οι ενδιαφερόμενοι…