Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Uncategorized

Συμμετοχή Ιονίου Πανεπιστημίου στην 21η Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 21η Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης, την οποία φιλοξένησε και διοργάνωσε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις 20 Μαΐου 2022,…

2ος Κύκλος: Νέες Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022 – Αιτήσεις έως 31/05/2022

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ● Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων: Έντεκα (11).● Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας: Επτά (07).● Τμήμα Εθνομουσικολογίας: Είκοσι οκτώ (28).● Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης: Τριάντα…

Προσωρινά αποτελέσματα Πρόσκλησης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022 για τα Τμήματα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Προσωρινά Αποτελέσματα (10/03/2022) – Δικαίωμα ενστάσεων εντός 5 ημερών. Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης Προσωρινά Αποτελέσματα (10/03/2022) – Δικαίωμα ενστάσεων εντός 5 ημερών.

Προσωρινά αποτελέσματα Πρόσκλησης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022 – Τμήματα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας και Περιβάλλοντος

Τμήμα Περιβάλλοντος Προσωρινά Αποτελέσματα (08/03/2022) – Δικαίωμα ενστάσεων εντός 5 ημερών. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας Προσωρινά Αποτελέσματα (08/03/2022) – Δικαίωμα ενστάσεων εντός 5 ημερών.

Δημοσίευμα της εφημερίδας «Ενημέρωση» για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

«Πιάνει» τους στόχους του ΕΣΠΑ το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Corfu Κέρκυρα News (enimerosi.com)

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το Εαρινό Εξάμηνο του 2021-2022. Αιτήσεις μέχρι 28/02/2022.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ● Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων: Είκοσι (20).● Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας: Είκοσι (20).● Τμήμα Εθνομουσικολογίας: Τριάντα (30).● Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης: Πενήντα ένα…