Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Uncategorized

Επείγουσα ενημέρωση αναφορικά με τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το Τεύχος B’ 67/14.01.2022 της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (επισυνάπτεται), με ισχύ από Δευτέρα 17/01/2022, στις σελ. 885 και…

Νέες Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το Χειμερινό Εξάμηνο του 2021-2022. Αιτήσεις μέχρι 29/10/2021.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ● Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων: Δέκα (10).● Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας: Επτά(7).● Τμήμα Εθνομουσικολογίας: Έντεκα (11).● Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης: Είκοσι έξι…

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το Χειμερινό Εξάμηνο του 2021-2022. Αιτήσεις μέχρι 01/10/2021.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ● Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων: Δώδεκα (12).● Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας: Δώδεκα (12).● Τμήμα Εθνομουσικολογίας: Είκοσι (20).● Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης: Είκοσι εννιά…